Tiskopisy a formuláře

Než se vydáte k nám do autoškoly Jesenice, můžete si předem vyřídit vše potřebné k zahájení výuky a výcviku. Naleznete zde formulář „Žádost o vydání řidičského oprávnění“ a „Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“, jejichž vyplnění a odevzdání v autoškole je nutné pro zahájení Vašeho kurzu. Na této stránce naleznete rovněž platné zákony související s provozem autoškol.


Informace

  • Zákon 247/200 Sb.: Zákon ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
  • Zákon 238/2002 Sb.: PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 478/2001 Sb. a zákonem č. 175/2002 Sb.
  • Vyhláška 167/2002: VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 19. dubna 2002, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
  • Vyhlášky a zákony jsou umístěny na serveru ePrávo. Odtud si je můžete stáhnout také ve formátu PDF.
  • Zákon 361
  • Vyhláška 30 / 2001

Vyhlášky a zákony jsou umístěny na serveru ePrávo. Odtud si je můžete také stáhnout ve formátu PDF.