Výuka a výcvik

Při výuce a praktickém výcviku budeme postupovat s ohledem na Vaše časové možnosti. V autoškole společně vytvoříme Váš individuální studijní plán, který bude plně respektovat učební osnovu. Výuku a výcvik je možné absolvovat též v anglickém jazyce!

Učební osnova – výuka skupina Ao (motocykl do 25 kW):

Hodin  Popis
4 výuka předpisů o provozu vozidel
1 výuka o ovládání a údržbě vozidla
2 výuka teorie a zásad bezpečné jízdy
1 výuka zdravotnické přípravy
1 opakování a přezkoušení


Učební osnova – výcvik skupina Ao (motocykl do 25 kW):

Hodin  Popis
3 výcvik na autocvičišti a v minimálním provozu
5 výcvik za středního provozu
5 výcvik v silničním provozu
1 praktický výcvik údržby vozidla
4 praktický výcvik zdravotnické přípravy


Učební osnova – výuka skupina B:

Hodin  Popis
5 výuka předpisů o provozu vozidel
1 výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 výuka teorie a zásad bezpečné jízdy
1 výuka zdravotnické přípravy
1 opakování a přezkoušení


Učební osnova – výcvik skupina B:

Hodin Popis
7 výcvik na autocvičišti a v minimálním provozu
12 výcvik za středního provozu
9 výcvik v silničním provozu
2 praktický výcvik údržby vozidla
4 praktický výcvik zdravotnické přípravy

Teoretická výuka sk. "C"

 

Praktický výcvik sk. sk. "C"

Výuka předpisů o provozu vozidel

3h

Výuka o ovládání a údržbě vozidla

3h

Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy

3h

Výuka teorie zdravotnické přípravy

1h

Opakování a přezkoušení

1h

 

Malý provoz

2h

Střední provoz

8h

Střední provoz

8h

Praktický výcvik údržby vozidla

4h

Praktický výcvik zdr. přípravy

4h

 

Teoretická výuka sk. "D"  z „B“

 

Praktický výcvik sk. "D" z „B“

Výuka předpisů o provozu vozidel

10h

Výuka o ovládání a údržbě vozidla

12h

Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy

10h

Výuka teorie zdravotnické přípravy

2h

Opakování a přezkoušení

4h

 

Malý provoz

4h

Střední provoz

16h

Střední provoz

10h

Praktický výcvik údržby vozidla

8h

Praktický výcvik zdr. přípravy

4h

 

Teoretická výuka sk. "D" z „C“

 

Praktický výcvik sk. "D" z „C“

Výuka předpisů o provozu vozidel

10h

Výuka o ovládání a údržbě vozidla

12h

Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy

10h

Výuka teorie zdravotnické přípravy

2h

Opakování a přezkoušení

4h

 

Malý provoz

2h

Střední provoz

8h

Střední provoz

4h

Praktický výcvik údržby vozidla

2h

Praktický výcvik zdr. přípravy

4h

 

Teoretická výuka sk. "CE" a "DE"

 

Praktický výcvik sk. "CE" a "DE"

Výuka předpisů o provozu vozidel

1h

Výuka o ovládání a údržbě vozidla

1h

Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy

2h

Výuka teorie zdravotnické přípravy

1h

Opakování a přezkoušení

1h

 

Malý provoz

2h

Střední provoz

2h

Střední provoz

4h

Praktický výcvik údržby vozidla

2h

Praktický výcvik zdr. přípravy

2h


Učební osnova - Skupiny B+T

PPV 2
OÚV 2
TZBJ 2
PPV 4
TZBJ 2
PPV 4
OÚV 2
TZBJ 2
OP 2
ZP 2
ZP-PV 4
ZP-PV 4
PÚ-PV 2
PÚ-PV 4
PÚ-PV 4

Teorie T: PPV 18 (5), OÚV 10 (3), TZBJ 10 (3), ZP 2 (1), OP 4 (1)
Základní výcvik - teo: 44 hodin (13)

Praxe T: AC 2, MP 4, SP1 8, SP2 7, PÚ-PV 8, ZP-PV 4, 21 jízd

T od 17 let

Obecně

Každá vyučovací a výcviková hodina trvá 45 minut. Maximální doba, kdy žák může být veden v autoškole dle zákona o autoškolách je 1,5 roku, poté celý výcvik a výuka propadá.

V ceně kurzovného není výuka zdravotnické přípravy, kterou provádějí pověření zdravotničtí pracovníci dle platného ceníku Českého červeného kříže (cca 200-400 Kč), dále opravné zkoušky dle platného ceníku autoškoly (vyvěšen v učebnách a kancelářích autoškoly), smluvní jízdy (doplňující výcvik) po celé ČR, které jsou na výslovné přání žáka autoškoly (nad rámec zákonem stanovených a povinných 28 jízdních hodin - sk B), ukončení výuky a výcviku či převod do jiné autoškoly a to na vlastní žádost (10% z ceny vybraného kurzu) a případně doplňující výuka a výcvik nad rámec povinných výukových a výcvikových hodin.
Nadále upozorňujeme, že závěrečné zkoušky z jízd se zpravidla provádějí v místech úřadu MÚ Černošice (Podskalská 19, Praha 2), nebo poblíž hlavní náborové kanceláře (A. Malé 3/767, P-4) na Jižním Městě a okolí. Z tohoto důvodu je nutné, aby žáci autoškoly počítali s osobním dojezdem do těchto míst, kde bude pro ně připraven přidělený či vybraný učitel. V případě, že by klienti autoškoly chtěli výcvik začínat či končit v Dolních Jirčanech a nejbližším okolí, je nutné pro tyto účely vybrat kurz VIP !!!

Od 1.7.2006 byl zaveden správní poplatek ve výši 700,- Kč (PSP 100,- Kč, PÚ 200,- Kč a PJ 400,- Kč), který se platí před závěrečnou zkouškou na pověřeném úřadě či přímo zkušebnímu komisaři (ne autoškole).