Zkoušky

Závěrečná zkouška v autoškole se skládá z následujících tří částí: test z pravidel silničního provozu, ovládání a údržba vozidla a praktická jízda.
Závěrečná zkouška je zákonem zpoplatněna částkou 700,- Kč. Z toho činí 100,- Kč pravidla silničního provozu, 200,- Kč údržba vozidla a 400,- Kč praktická jízda. Platí se na magistrátu a to v den zkoušky před jejím zahájením.

K závěrečné zkoušce Vás přihlásíme nejpozději do 15 dnů po ukončení výuky a výcviku. Jestliže u zkoušky neuspějete, můžete ji opakovat nejdříve za pět pracovních dní.
Cena opravné zkoušky autoškole je ve výši 500,- Kč.
Pokud žadatel neuspěje do 6 měsíců ode dne první zkoušky, je dle zákona povinen absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Od 1.5.2018 bude autoškola vybírat před závěrečnou zkouškou (nejpozději den před) od každého žáka finanční hotovost na správní poplatek za závěrečnou zkoušku (700 Kč celá zkouška, 400 Kč oprava PJ a 100 Kč oprava PPV). Pakliže se žák na předmětnou závěrečnou zkoušku bez závažného důvodu (lékařské potvrzení, mimořádná rodinná událost apod) nedostaví, nebo nebude svým vlastním přičiněním ke zkoušce připuštěn, či včas t.j. alespoň 5 pracovních dnů před datem zkoušky neomluví, finanční hotovost "propadne" autoškole.
Důvodem jsou neustálé i opakované absence některých žáků, kteří byli plánováni (i sami si zkoušku vybrali) na závěrečné zkoušky !!! Důsledkem těchto neustálých absencí je omezení úřadem přidělování počtu zkoušek autoškole !!! To má za následek velký přetlak žádostí od žáků na termíny závěrečných zkoušek !!!

Test z pravidel silničního provozu

Zkušební test se skládá z 25 otázek. Pro tyto otázky je dáno několik odpovědí, z nichž je vždy jen jedna správná.
Na vykonání této části zkoušky je stanovena doba 30 minut.

etesty.mdcr.cz

Ovládání a údržba vozidla

U této zkoušky musíte správně zodpovědět 2 otázky z následujících 25 předepsaných.

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla B, B+E, B1 (PDF).
Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby motocyklu (PDF).

Praktická jízda

Jízda při zkoušce trvá minimálně 30 minut.