Autoškola Jesenice

Pro zájemce

Co je potřeba pro přijetí do výuky?

Pro přihlášení do autoškoly je potřeba vyplnit a předložit:

Všechny tyto tiskopisy si prosím vytiskněte, vyplňte je a předejte je při přihlašování do naší autoškoly.

Pro obnovení řidičského oprávnění je také potřeba přiložit tiskopis – Žádost přezkoušení odborné způsobilosti.

Využijte pro přihlášení do autoškoly náš on-line registrační formulář a získejte slevu.

 

Ostatní Vám prospěšné zákony a vyhlášky k prostudování

  • Zákon 247/2000 Sb.: Zákon ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
  • Zákon 238/2002 Sb.: PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 478/2001 Sb. a zákonem č. 175/2002 Sb.
  • Vyhláška 167/2002: VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 19. dubna 2002, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
  • Vyhlášky a zákony jsou umístěny na serveru ePrávo. Odtud si je můžete stáhnout také ve formátu PDF.

 

Důležitá informace pro žáky autoškol

Veškerá agenda týkající se vydávání řidičských průkazů, profesních osvědčení, osvědčení profesní způsobilosti řidiče a dalších úkonů spadajících do kompetence registru řidičů v Praze se nachází na adrese Na Pankráci 1685/17, Praha 4 – Tel: 236 005 490

Pondělí – čtvrtek 07.00 – 18.00, pátek 07.00 – 11.00 hodin (bez záruky například o prázdninách)

Registrace on-line

Při registraci on-line přes níže uvedený formulář, získáte slevu dle ceníku. Aktuální ceník naleznete zde. Vyplněním tohoto registračního formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Políčka označená „*“ jsou povinná.