Autoškola Jesenice

Zkoušky

Termíny zkoušek pro březen 2023

Uvedené termíny jsou bez záruky, mohou se tedy změnit.

1.3. začátek v 07.00 na místě již v 06.15  – zkouška z testů

6.3. začátek mezi 07.00 – 08.00 na místě dle informace vlastního učitele – zkouška z jízdy

13.3. začátek mezi 07.00 – 08.00 na místě dle informace vlastního učitele – zkouška z jízdy

14.3. začátek v 14.30 na místě již  v 13.30 – zkouška z testů

21.3. začátek v 10.00 na místě již v 09.00 – zkouška z testů

21.3. začátek mezi 07.00 – 08.00 na místě dle informace vlastního učitele – zkouška z jízdy

30.3. začátek mezi 07.00 – 08.00 na místě dle informace vlastního učitele – zkouška z jízdy

 –

Jak probíhají závěrečné zkoušky?

Závěrečná zkouška v autoškole se skládá například na skupinu B ze dvou částí a to z praktické jízdy a jednoho testu z pravidel silničního provozu. Od 19.1.2013 se pro skupinu B již zkouška z ovládání a údržby vozidla neprovádí.

Test z pravidel silničního provozu

Zkušební test z pravidel silničního provozu se skládá z 25 otázek. Z několika odpovědí je vždy jedna správná. K úspěšnému složení zkoušky z pravidel silničního provozu je například na skupinu B zapotřebí získat nejméně 43 – 50 bodů. Na vykonání této části zkoušky je stanovena doba 30 minut.

Praktický test

Praktická jízda při zkoušce na skupinu B trvá minimálně 30 minut

Přihlášení ke zkouškám

Žadatele přihlašuje ke zkoušce autoškola do 15 dnů po ukončení výuky a výcviku. Jestliže žadatel u zkoušky neuspěje, může ji opakovat nejdříve za pět pracovních dní ode dne jejího neúspěšného konání. Počet opravných zkoušek není omezen. Žadatel však musí do 12 měsíců ode dne první zkoušky všechny zkoušky úspěšně dokončit.

Pro závazné zapsání na shora vybranou závěrečnou zkoušku je nutné poslat zprávu „závazně se objednávám na zkoušku dne …….“ + své jméno, příjmení a datum narození a tuto zprávu zaslat na adresu autoskolajesenice@seznam.cz. Poté je potřeba čekat na informaci od autoškoly, že předmětnou vybranou zkoušku odsouhlasila. V případě, že odpověď – informace o potvrzení od autoškoly do 2 pracovních dní nepřijde na email žadatele o zkoušku, je objednání neplatné a je potřeba kontaktovat autoškolu.

Po zpětné zprávě, potvrzení od autoškoly, je žák plně zapsán na vybranou zkoušku. Plánovaná závěrečná zkouška je možná samozřejmě též po splnění všech daných podmínek zákona o autoškolách, vyřízení v autoškole všech administrativních úkonů, doplacení kurzovného, nebo opravné zkoušky apod. K plánované závěrečné zkoušce je potřeba, aby měl žák s sebou platný doklad totožnosti (OP, nebo náhradní doklad o OP + platný pas, nebo povolení k pobytu s dokladem o obvyklém pobytu v ČR), ŘP (pokud byl již vydán),  již zakoupený správní poplatek za předmětnou závěrečnou zkoušku (700 Kč první zkouška, 400 Kč jen jízda, 100 Kč jen test), vlastní propisku, případně  roušku a dezinfekci.
Žáci – cizinci, kteří budou mít k dispoizici k závěrečné zkoušce tlumočníka, musejí ho mít vždy i ke zkoušce z praktické jízdy.
Pro veškeré informace a dotazy týkajících se závěrečné zkoušky prosím volat infolinku 603 263 063.

Poplatky za zkoušky úřadu a autoškole

Od 1.7.2006 se platí u závěrečné zkoušky magistrátním pracovníkům (ne autoškole) a to dle platného ceníku za celou zkoušku například na skupinu B 700 Kč (test 100 Kč a jízda 400 Kč).
Cena opravné zkoušky autoškole je zpoplatněna 500 Kč z PPV a 800 Kč z PJ + příslušný, shora uvedený, zákonem stanovený správní poplatek.

Pakliže se žák na předmětnou závěrečnou zkoušku bez závažného důvodu (lékařské potvrzení o nemoci či úrazu, mimořádná rodinná událost apod.) nedostaví, nebo nebude z důvodu svého přičinění na zkoušku připuštěn (dostaví se žák pozdě ke zkoušce, nebo bez platného dokladu totožnosti a pobytu apod.), či se včas t.j. alespoň 3 pracovní dny před předmětným datem zkoušky neomluví, zaplatí autoškole pokutu ve výši 1.000 Kč. Důvodem tohoto rozhodnutí jsou poslední dobou neustálé absence některých žáků, kteří byli plánováni a zapsáni na závěrečné zkoušky!
Důsledkem těchto absencí je omezení úřadem přidělování počtu zkoušek autoškole. To má za následek velký přetlak žádostí od žáků na termíny závěrečných zkoušek.

Důležité odkazy pro procvičování zkouškových otázek http://etesty.mdcr.cz, www.novapravidla.cz.